4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №24/2018г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по дело №761/2014г. на СНС. Подсъдими по делото М. П., И. Ц., Б. Н., К. Т., Д. Н., В. В., Г. Г., М. Н., Й. К., Е. М., М. А. и М. В.

 

С Присъда от 11.05.2017 г. по нохд № 761/2014 г. на СНС, съдът признава:

 

В. В. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 2 ал. 1 НК и чл. 339 ал. 1 НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от седем години.

В. В. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал. 3 вр. ал. 1 НК.

 

М. П. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 и т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 2 ал. 1 НК и чл. 115 ал. 1 НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от осемнадесет години.

Увеличава така определеното общо най-тежко наказание с две години, като същото да се счита в размер на двадесет години лишаване от свобода.

 

Б. Н. – е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 НК за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години.

Б. Н. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 339а ал. 1 НК.

 

И. Ц. – е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 НК за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години.

 

Й. К. – е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

Г. Г. – е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

Д. Н. – е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година.

 

Е. М. – за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК.

 

М. А. – за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК.

 

К. Т. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 2 ал. 1 НК за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години и три месеца.

 

М. Н. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК.

 

М. В. – за невиновна и я оправдава за извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 НК.