3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №43/2017г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по дело №1306/2013г. на СНС. Подсъдими по делото С. Б., И. С., М. А., С. Г., Т. Г., А. К., А. Н., С. Д., И. Д., Г.Г., Т. Т., Т. В. и А. Я.

Присъда на Специализиран наказателен съд

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=zOnOys3kP%2BU%3D