1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №313/2018г. образувано по протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по н.о.х.д. № 52/2017г. на СНС. Подсъдими по делото  Ц.Ч., М.Ч., И.Й.Т., Д.К., И.П.Т., К.К., С.Д. и В.Ф.

 

С Присъда № 20 от 10.05.2018 г. по нохд № 52/2018 г. на СНС, съдът признава:

 

- Ц.Ч. - за виновен за извършени престъпления по чл. 142 ал. 1 НК, чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 330 ал. 1 НК, за които му е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, което на осн. чл. 24 НК е увеличено с една втора, а именно с една година и шест месеца.

Ц.Ч. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК и чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК.

 

- М.Ч. - за виновен за извършени престъпления по чл. 213а ал. 2 т. 1 пр. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 213а ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 НК, чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 144 ал. 3 вр. ал. 1 НК за които му е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години, към което са присъединени наказанията „обществено порицание“ и „глоба“ в размер на пет хиляди лева.

М.Ч. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК.

 

- И.Й.Т. – за виновен за извършено престъпление по чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал 1 т.1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години.

И.Й.Т. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъплениепо чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

- Д.К. – за виновен за извършени престъпление по чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години.

Д.К. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК

 

- И.П.Т. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

- К.К. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

- С.Д. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

- В.Ф. – за виновен за извършено престъпление по чл. 252 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, за коет6о му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, изпълнението на което е отложено за срок от три години и конфислация на една втора от имуществото му.

В.Ф. е признат за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.