2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №7/2018г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №770/2014г. на СНС. Подсъдими по делото са М. Н., М. Н., Р. П., И. И., П. Х., А. Ш., Л. Г. и В. А.

 

С Присъда от 30.05.2017 г. по нохд № 770/2014 г. на СНС, съдът признава:

 

- М. Н. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

 

- М. Н. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.

 

- Р. П. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

 

- П. Х. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

 

- А. Ш. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 215 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 и ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

 

- В. А. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.

 

- Л. Г. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.

 

- И. И. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал 2 вр. ал 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.