2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №282/2018г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите И.К., Н.К. и С.Д. по н.о.х.д. №3476/2017 г. на СНС.

 

С Присъда от 22.03.2018 г. по нохд № 3476/2017 г. на СНС, съдът признава:

 

- И. К. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 255 ал. 3 вр. ал 1 т. 2 пр. 1 вр. т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 НК.

Наложените наказания за описаните по-горе престъпления са групирани с тези, по нохд № 394/13 на ОС – Стара Загора, като е определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ в размер на четири години, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

 

- С. Д. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 255 ал. 3 вр. ал 1 т. 2 пр. 1 вр. т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.

Наложените наказания за описаните по-горе престъпления са групирани с тези, по нохд № 394/13 на ОС – Стара Загора, като е определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години, изпълнението на което да бъде отложено за срок от четири години.

 

- Н. К. - за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 255 ал. 3 вр. ал 1 т. 2 пр. 1 вр. т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК.

Наложените наказания за описаните по-горе престъпления са групирани с тези, по нохд № 394/13 на ОС – Стара Загора, като е определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години, изпълнението на което да бъде отложено за срок от четири години.