3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №125/2018г. образувано по въззивна жалба на подсъдимия Л. И. и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №721/2017г. на СНС.

 

С Присъда от 27.10.2017 г. по нохд № 721/2017 г. на СНС, съдът признава:

 

Л. И. - за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл.214, ал2, т. 2 вр.с т. 1 врс ал.врс чл.213а, ал2, т. 1 и ал3, т. 2 НК.