1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №99/2018г. образувано по въззивнa жалбa на подсъдимия Д. М. и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №171/2016г. на СНС. Подсъдими по делото  Д. М., М. М., Я. В., К. В., А. А. Х., П. С., Г. Г. и М. Д.

 

С Присъда от 15.11.2017 г. по нохд № 171/2016 г. на СНС, съдът признава:

 

М. М. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 213а ал. 3 т. 3 пр. 2 алт. 2 вр. ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

 

Д. М. – за виновен за извършено престъпление по чл. 213а ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 за което му е определено наказание три години лишаване от свобода и глоба в размер на две хиляди лева, като го признава за невинен по правната квалификация по ал. 3 т. 3 пр. 2 алт. 3 на чл. 213а НК.

Д. М. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

Я. В. – е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

К. В. – е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

А. А. Х. – е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

П. С. – е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 213а ал. 3 т. 3 пр. 2 алт. 3 вр. ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 НК.

 

Г. Г. – е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

- М. Д. – е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.