1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №19/2018г. образувано по протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по дело № 855/2014г. на СНС. Подсъдими по делото М. Е. М., И. М., И. Й., Ж. Б. и А. П.

 

Присъда на Специализиран наказателен съд

https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=PXMChms9lUg%3D