2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №281/2018г. образувано по въззивна жалба на подсъдим по н.о.х.д. № 1124/2017г. на СНС. Подсъдим по делото Р. Д.

 

С Присъда № 15 от 29.03.2018 г. по нохд № 1124/2017 г. на СНС съдът признава:

 

- Р. Д. – за виновен и го осъжда за извършено престъпление по чл. чл. 214 ал.2 т. 1вр. ал.1вр. чл. 213а ал.2 т. 1вр. чл. 18 ал. 1,вр.чл.55,ал.1,т.1    от НК го осъжда на една година  лишаване от свобода, както и на глоба в размер на 2000 лв.

Р. Д. – за виновен и го осъжда за извършено престъпление по чл.214 ал.2 т. 1 вр. ал.1 вр. чл. 213а ал.2 т. 1 вр. чл. 18 ал. 1  , вр. чл.55,ал.1,т.1  от НК го осъжда на една година  лишаване от свобода, както и на глоба в размер на 2 000 лв.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Р.Д. едно общо, най-тежко наказание в размер на една година  лишаване от свобода.       

На основание чл. чл.66, ал. 1 от НК отлага за изпълнение така определеното общо, най-тежко наказание за срок от три години.      

На основание чл.23, ал.3 от НК присъединява към така определеното на подсъдимия Р.Д. общо, най-тежко наказание една годиналишаване от свобода, наложеното му наказание глоба в размер на 2000 лв.