3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №69/2018г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите и въззивен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. № 1745/2015г. на СНС. Подсъдими по делото Х. В., С. А., З. Т., Б. М. и Т. И.

 

С Присъда от 20.10.2017 г. по нохд № 1745/2012 г. на СНС, съдът признава:

 

Х. В. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 2 т. 8 НК, чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 142 ал 2 т. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание, между определените за престъпленията описани по-горе и наложените му с присъди по нохд № 2834/2011 г. на СГС и нохд № 387/2001 на СОС, и споразумение по нохд № 16599/2014 г. на СРС, а именно „лишаване от свобода“ за срок от девет години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. Към наказанието „лишаване от свобода“ е присъединено наказание „глоба“ в размер на осем хиляди лева и конфискация на една трета от имуществото.

Х. В. е признат за невинен и оправдан за извършено престъпление по чл. 304б ал. 1 НК.

 

С. А. е призната за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал 1 НК вр. чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 2 т. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК за които й е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, изпълнението на което е отложено за срок от пет години. Към така определеното наказание е присъединено и наказание „глоба“ в размер на две хиляди и петстотин лева.

 

Б. М. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е определено едно общо най-тежко наказание, между определеното за престъплението описано по-горе и наложените му с присъди по нохд № 98/2007 г. на Софийски военен съд и нохд № 387/2001 на СОС, а именно „лишаване от свобода“ за срок от десет години. Увеличава определеното наказание „лишаване от свобода“ с една година, като определя за изтърпяване наказание „лишаване от свобода“ за срок от единадесет години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. Към наказанието „лишаване от свобода“ е присъединено наказание „глоба“ в размер на пет хиляди лева.

 

З. Т. – за виновен за извършено престъпление по чл. 304б ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „глоба“ в размер на пет хиляди лева.

З. Т. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК.

 

- Т. И. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.