1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №97/2018г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Ц. С., С. С. и Т. Г. и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №1707/2015г. на СНС.

 

С Присъда от 01.08.2017 г. по нохд № 1707/2015 г. на СНС, съдът признава:

 

Ц. С. – за виновна за извършени престъпления по чл. 159а ал. 3 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. ал. 2 т. 6 пр. 1 НК и чл. 159а ал. 3 вр. ал 1 пт. 1 и пр. 4 вр. ал. 2 т. 6 пр. 1 НК за които и е определено едно общо най-тежко наказание, между определените за престъпленията описани по-горе, а именно „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим. Към наказанието „лишаване от свобода“ е присъединено наказание „глоба“ в размер на двадесет и пет хиляди лева.

Ц. С. е призната за невиновна и оправдана за извършени престъпления по чл. 321 ал. 1 НК, чл. 159г вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 182а ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 НК.

 

С. С. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 НК и чл. 159г вр. чл. 159а ал. 3 вр. ал. 1 пр. 1 вр. ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК.

 

- Т. Г. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 НК, чл. 159г вр. чл. 159а ал. 3 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 159г вр. чл. 159а ал. 3 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 182а ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 НК.