1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №187/2018г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по н.о.х.д. №1030/2015г. на СНС. Подсъдими по делото  Н. Д., Цв. Цв., А. А. и Ж. К.

 

С Присъда № 11 от 21.03.2018 г. по нохд № 1030/2015 г. на СНС, съдът признава:

 

- Ц.Ц. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр.2 и пр.4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 311 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

 

- А.А. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр.2 и пр.4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 311 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

 

- Ж.К. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр.2 и пр.4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК.

 

- Н.Д. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр.2 и пр.4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК.

Н.Д. - за виновен за извършено престъпление по чл. 308 ал. 2 НК, за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години.