1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №205/2018г. образувано частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по н.о.х.д. №3549/2016г. на СНС. Обвиняеми по делото Д.И. и И.П.

 

С Присъда от 19.12.2017 г. по нохд № 3549/2016 г. на СНС, съдът признава:

 

- Д.И. - за виновен за извършени престъпления по чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, и чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл., 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим и е присъединено наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева.

Д.И. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК.

 

- И.П. - за виновен за извършени престъпления по чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, и чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 155 ал. 5 т. 3 вр. с ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл., 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, чл. 159а ал. 2 т. 6 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изпълнението на което е отложено за срок от пет години и е присъединено наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева.

И.П. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК.