1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №126/2018г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите В. Ст., М. П., А. Л., С. П. по н.о.х.д. №1777/2014г. на СНС.

 

С Присъда от 12.01.2018 г. по нохд № 1777/2014 г. на СНС, съдът признава:

 

В. С. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК и чл. 243в ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изтърпяването на което е отложено за срок от пет години, към което присъединява и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева. Постановено прилагането в изпитателния срок на пробационна мярка – задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично.

 

С. П. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК и чл. 243в ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изтърпяването на което е отложено за срок от пет години, към което присъединява и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева. Постановено прилагането в изпитателния срок на пробационна мярка – задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично.

 

- М. П. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК и чл. 243в ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изтърпяването на което е отложено за срок от пет години, към което присъединява и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева. Постановено прилагането в изпитателния срок на пробационна мярка – задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично.

 

А. Л. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 243в ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изтърпяването на което е отложено за срок от пет години, към което присъединява и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева. Постановено прилагането в изпитателния срок на пробационна мярка – задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично.