2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №292/2016г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Д. Г., В. Е. и В. И. по н.о.х.д. №1411/2014г. на СНС.

 

С присъдата по нохд № 1411/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за виновни, както следва:

 

- Д. Г. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 1, вр. чл. 93, т. 20 от НК (групата е създадена да върши престъпления по чл. 159а от НК – набиране на лица за извършване на платени секс услуги), за което му е наложено наказание три години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип;

 

- В. И. – за извършено престъпление по чл. 159а, ал. 1, пр. 1 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК, за което му е наложено наказание една година и шест месеца "лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години, както и наказание „глоба“ в размер на две хиляди лева, като го оправдава за повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 159в, пр. 2 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК.

 

- В. Е. – за извършено престъпление по чл. 159а, ал. 1, пр. 1 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК, за което му е наложено наказание една година и седем месеца "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, както и наказание „глоба“ в размер на две хиляди лева, като го оправдава за повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 159в, пр. 2 (ред. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от НК.