4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №24/2018г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура и въззивни жалби по дело №761/2014г. на СНС. Подсъдими по делото Милчо Петров, Иван Цветков, Борислав Николов, Калоян Томов, Димитър Начков, Васил Василев, Георги Георгиев, Мартин Николов, Йордан Костадинов, Евгени Миленов, Марио Арнаудов и Мария Василева.