2-ри въззивен състав, зала № 4 АСпНС

в.н.о.х.д. №42/2017г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №857/2014г. на СНС. Подсъдими по делото са Стоян Илиев, Петър Михайлов, Георги Бодуроов, Петър Костадинов, Марин Енджов, Иво Даскалов, Георги Георгиев, Илия Сотиров, Наско Ставрев, Илия Пърличков, Здравко Тодоров и Иван Араланов.