2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №373/2017г. образувано по протест на Специализирана прокуратура  и въззивни жалби на  по дело №1910/2014г. на СНС. Подсъдими по делото Х. Б., Т. С., М. С., И. Г.,  П. К., И. Е., М. П. и О. И..

 

С Присъда от 01.03.2017 г. по нохд № 1910/2014 г. на СНС съдът признава:

 

- Т. С. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК.

 

- О. И. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно общо най-тежко наказание осем години "лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Към така определеното наказание лишаване от свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 5000 лв.

 

- М. С. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. последно т. 1 и т. 4 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 29 ал. 1 б.А НК.

 

- Х. Б. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.

Х. Б. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 НК за което му е наложено наказание една година "лишаване от свобода" което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години.

 

- М. П. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно общо най-тежко наказание две години "лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим.

 

- И. Е. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно общо най-тежко наказание седем години "лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Към така определеното наказание лишаване от свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 20 000 лв.

 

- П. К. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК за което му е наложено едно общо най-тежко наказание шест години "лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Към така определеното наказание лишаване от свобода присъединява и наказанието глоба в размер на 20 000 лв.

 

- И. Г. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

- Х. Б. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 НК за което му е наложено наказание една година и шест месеца "лишаване от свобода" което следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим.