1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №99/2018г. образувано по въззивнa жалбa на подсъдимия Даниел Миланов и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №171/2016г. на СНС. Подсъдими по делото  Даниел Миланов, Милен Минчев, Яким Василев, Кирил Велинов, Айман Ал Хамуи, Пламен Сурчев, Георги Георгиев и Мирослав Добрев