3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. № 156/2018г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. № 3396/2016г. на СНС. Обвиняем по делото Н. Ц.

 

С Присъда от 16.03.2018 г. по нохд № 3396/2016 г. на СНС, съдът признава:

 

Н. Ц. – за невинен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.