4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №86/2018г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите А. С., Г. Р. и Д. С. по дело №1810/2014г. на СНС.

 

С Присъда от 19.12.2017 г. по нохд № 1810/2014 г. на СНС, съдът признава:

 

А. С. – за виновен за извършено престъпление по чл.321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години и шест месеца, което следва да се изтърпи при първоначален „общ‘ ражим.

А. С. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК.

 

Д. С. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години, което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Привежда в изпълнение спрямо С. наказанието „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, наложено по нохд № 81/2002 г. на РС – Поморие.

 

- Г. Р. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца, което следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим.