2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №347/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите К. Т., Д. Л. и С. Т.  по н.о.х.д. № 1574/2016г. на СНС.

 

С Присъда № 28 от 07.08.2017 г. по нохд № 1574/2016 г. на СНС съдът признава:

 

С. Т. -  поради което и на основаниечл. 280 ал.2 т.з ит.5  вр. ал.1  вр.  чл.18 ал.1  вр. с чл.20 ал.1  и ал. 4, вр.чл.54  от НК и го осъжда натри години   лишаване от свобода, глобав размер на10000 лв.  

На основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС постановява така наложеното наказание лишаване от свободана С. Т. да бъде изтърпяно при първоначаленобщ режимза всеки един от тях.

 

К. Т. -  поради което и на основаниечл. 280 ал.2 т.з ит.5  вр. ал.1  вр.  чл.18 ал.1  вр. с чл.20 ал.1  и ал. 4, вр.чл.54  от НК и го осъжда натри години   лишаване от свобода, глобав размер на10000 лв.

На основание  чл.339 ал.1 пр. последно, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК го осъжда на шест месеца     лишаване от свобода.

На основание чл.23,ал.1 от НК определя на подсъдимия  К. Т.  едно общо, най-тежко наказание в размер на   три години   лишаване от свобода.   

 

-Д. Л. -  поради което и на основаниечл. 280 ал.2 т.з ит.5  вр. ал.1  вр.  чл.18 ал.1  вр. с чл.20 ал.1  и ал. 4, вр.чл.54  от НК и го осъжда натри години   лишаване от свобода, глобав размер на10000 лв.  

На основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС постановява така наложеното наказание лишаване от свободана Д. Л. да бъде изтърпяно при първоначаленобщ режимза всеки един от тях.