2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №68/2018г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. № 520/2017г. на СНС. Подсъдими по делото са Александър Манов, Костадин Добрев, Станимир Македонски, Боян Бонев, Ивелин Нинов и Борис Кирилов.