2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №68/2018г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. № 520/2017г. на СНС. Подсъдими по делото са А. М., К. Д., С. М., Б. Б., И. Н. и Б. К.

 

С Присъда № 41 от 18.12.2017 г. по нохд № 520/2017 г. на СНС, съдът признава:

 

- А. М. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК.

 

- К. Д. – за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 алт. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК за което му е определено наказание лишаване от свобода за срок от една година, изпълнението на което е отложено за срок от три години.

К. Д. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 пр. 3 алт. 10 т. 2 вр.ал. 2 НК.

 

С. М. – за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 алт. 1 пр. 4 НК за което му е определено наказание лишаване от свобода за срок от две години и глоба в размер на пет хиляди лева, изпълнението на което е отложено за срок от четири години.

С. М. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2, пр. 3 алт. 10 т. 2 вр.ал. 2 НК.

 

Б. Б. – за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 алт. 1 пр. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК за което му е определено наказание лишаване от свобода за срок от три години и глоба в размер на пет хиляди лева, което следва да изтърпи в затворническо общежитие от „открит тип“ при първоначален „общ“ режим.

Б. Б. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2, пр. 3 алт. 10 т. 2 вр.ал. 2 НК.

 

- И. Н. – за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 алт. 2 вр. ал. 1 НК за което му е определено наказание лишаване от свобода за срок от три години, което следва да изтърпи ефективно в затворническо общежитие от „открит тип“ при първоначален общ режим.

И. Н. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2, пр. 3 алт. 10 т. 2 вр.ал. 2 НК.

 

- Б. К. – за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 2 вр. ал. 2 НК