1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №292/2017г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. № 1495/2016г. на СНС. Подсъдими по делото са Ц. Т., Г. Л., Г. А., С. М. и В. П.

 

С Присъда от 09.05.2017 г. по нохд № 226/2016 г. на СНС съдът признава:

-   В. П. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 1 вр. ал. 1 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр.3 вр. чл. 159в пр. 1 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.

 

-   Ц. Т. - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК, по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 пр. 1 и пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, две престъпления по чл. 159г пр. 2 и пр. 3 вр. чл. 159в пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 пр. 1 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.

 

-   С. М. - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.

 

-   Г. Л. - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.

 

-   Г. А. - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 НК, три престъпления по чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.