1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. № 23/2018г. образувано по въззивни жалби на  подсъдимите Б. Т. и Г. В. по дело №1741/2014г. на СНС.

 

С Присъда от 23.03.2017 г. по нохд № 1741/2014 г. на СНС, съдът признава:

 

Г. В. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК, за които са му наложени наказания „лишаване от свобода“ съответно за седем и четири години, като за второто престъпление и „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди действия с акцизни стоки“ за срок от 7 години.

Кумулира така определените наказания с наказание „пробация“ по дело на РС – Елин Пелин, като налага най-тежкото от тях - лишаване от свобода за срок от седем години.

Увеличава това наказание с четири месеца, като определя едно общо наказание от седем години и четири месеца.

Присъединява към така определеното общо наказание и наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди действия с акцизни стоки“ за срок от 7 години и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 месеца.

 

Б. Т. за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.

Подсъдимият Т. е признат за виновен и за извършено престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 3 вр. ал. 2 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НКза което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година.

Кумулира така определените наказания с наказание „пробация“ по дело на СРС, като налага най-тежкото от тях - лишаване от свобода за срок от седем години.

Увеличава това наказание с четири месеца, като определя едно общо наказание от една година и четири месеца.

Присъединява към така определеното общо наказание и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца.