1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №267/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите А. А., Г. Е., В. П. и Г. Л. по н.о.х.д. №3513/2016г. на СНС.

 

С Присъда № 14 от 17.05.2017 г. по нохд № 3513/2016 г. на СНС съдът признава:

 

-   А. А. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 28 ал. 1 НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание – седем години "лишаване от свобода", което да се изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор. Към наказанието „лишаване от свобода“ е присъединено наказанието „лишаване от право да упражнява търговска дейност“ за срок от три години.

 

-   Г. Е. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от четири години.

 

-   В. П. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от четири години.

 

-   Г. Л. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването на което е отложено за срок от три години.