2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.ч.д. №373/2017г. образувано по протест на Специализирана прокуратура  и въззивни жалби на  по дело №1910/2014г. на СНС. Подсъдими по делото Христо Бръмбашки, Тодор Събев, Мартин Стоянов, Иван Георгиев,  Петър Костадинов, Илия Еленков, Мартин Петров и Олег Илиев.