4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. № 66/2018г. образувано по въззивни жалби по н.о.х.д. №787/2015г. на СНС. Подсъдими по делото са Е. И., И. П., А. П., Г. М., Н. П. и М. В.

 

С Присъда № 38 от 28.11.2017 г. по нохд № 787/2015 г. на СНС, съдът признава:

 

- Е. И. – за виновен за извършено престъпление, поради което и на основание чл. 321, ал.3, пр.1, 2,3,т. 2, вр.ал. 2, вр. чл. 54, ал. 1 НК го осъжда на „лишаване от свобода“ за срок от три години.

Е. И. – за виновен за извършено престъпление, поради което и на основание чл. поради което и на основание чл. 143, ал. 2 ,вр.ал. 1,пр. 1, вр.чл. 20,ал. 4, вр.ал.1, вр. чл.54, ал.1 НК го осъжда на „лишаване от свобода“ за срок от три години.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът определя едно най-тежко наказание на подсъдимия за извършените от него престъпления, а именно наказанието  „лишаване от свобода“ за срок от три години. На основание чл. 66, ал. 1 НК отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години.

 

И. П. - за виновен за извършено престъпление, поради което и на основание чл.321, ал.3,пр.1,2,3, алт.7,т. 2,вр.ал.2, вр. чл. 54, ал.1 НК и го осъжда  на „лишаване от свобода“ за срок от три години.

 И. П. - за виновен за извършено престъпление,  поради което и на основание чл.143,ал.2,вр.ал.1, пр.1, вр.чл.20, ал.4, вр.ал.1, вр. чл.54, ал.1 НК и го осъжда  на „лишаване от свобода“ за срок от три години.

На основание чл. 23, ал. 1 НК съдът определя едно най-тежко наказание на подсъдимия за извършените от него престъпления,  а именно наказанието „лишаване от свобода“ за срок от три години.На основание чл. 66, ал. 1 НК отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години.

 

- А. П. - за виновен за извършено престъпление, поради което и на основание чл.321, ал.3,пр.1,2,3, алт. 7, т. 2,вр.ал.2, вр. чл. 55, ал.1, т.1 НК и го осъжда  на  „лишаване от свобода“ за срок от две години.

 А. П. - за виновен за извършено престъпление,поради което и на основание чл.143, ал.2, вр.ал.1, пр.1, вр.чл.20, ал.4, вр.ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 НК и го осъжда на „лишаване от свобода“ за срок от две години.

На основание чл. 23, ал.1 от НК съдът определя едно най-тежко наказание на подсъдимия  за извършените от него престъпления, а именно наказанието  „лишаване от свобода“ за срок от две години.

На основание чл. 66, ал. 1 НК отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години.

 

- Г. М. - за виновен за извършено престъпление,поради което и на основание чл.321, ал.3,пр.1, 2,3,алт. 7,т.2, вр.ал.2, вр. чл.54, ал.1 НК и го осъжда  на  „лишаване от свобода“ за срок от три години.

Наказанието „лишаване от свобода“ осъденият следва да изтърпи на основание чл. 57, ал.1, т.3 ЗИНЗС ефективно в затворническо общежитие от „открит тип“ при първоначален „общ режим“ на изтърпяване на наказанието.

 

- М. В. - за виновен за извършено престъпление, порадикоето и на основаниечл.321, ал.3,пр.1,2,3, алт.7,т. 2,вр.ал.2,вр.чл.54,ал.1 НК и го осъжда за срок оттри години.

Наказанието „лишаване от свобода“ осъденият следва да изтърпи на основание чл. 57,ал.1, т.3 ЗИНЗС ефективно в затворническо общежитие от „открит тип“ при първоначален „общ режим“ на изтърпяване на наказанието.

 

- Н. П. - за виновен за извършено престъпление, поради което и на основаниечл.321, ал.3,пр.1, 2,3, алт.7,т.2,вр.ал.2,вр. чл.54,ал.1 НК и го осъждана  „лишаване от свобода“ за срок оттри години.

Н. П. - за виновен за извършено престъпление, поради което и на основание чл. 354а, ал.2, изр.2, т. 4 вр.Ал.1, пр.4, алт.1, вр.Чл.29, ал.1, б.Б  ,вр. Чл.54, ал.1 НК и го осъжда на  „лишаване от свобода“ за срок от пет години и глоба 20 000 /двайсет хиляди/ лева.

На основание чл. 23, ал.1 от нк съдът определя едно най-тежко наказание на подсъдимия н-за извършените от него престъпления, а именно наказанието  „лишаване от свобода“ за срок от пет години. На основание чл. 23, ал.3 НК нe присъединява наказанието глоба“.

Наказанието „лишаване от свобода“ осъденият следва да изтърпи на основание чл. 57,ал.1, т.3 ЗИНЗС ефективно в затворническо общежитие от „открит тип“ при първоначален „общ режим“ на изтърпяване на наказанието.