3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. № 290/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Д. Д., М. П., И. Ч., М. Д., И. Г. и И. Г. по н.о.х.д. №853/2015г. на СНС.

 

С Присъда от 27.03.2017 г. по нохд № 853/2015 г. на СНС съдът признава:

 

-   М. Д. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 6 НК, чл. 234 ал. 2 т. 2 и т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 НК.

 

-   Д. Д. - за виновен за извършено престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 НК, за което му е наложено наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години.

Д. Д. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 НК.

 

-   И. Ч. - за виновен за извършено престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание – три години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години.

И. Ч. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК.

 

-   М. П. - за виновен за извършено престъпление по чл. 234 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 предл. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание – три години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години.

М. П. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК.

 

-   И. Г. - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 6 НК, чл. 234 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 предл. 2 НК.

 

-   И. Г. - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 6 НК, чл. 234 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 предл. 2 НК.