2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №42/2017г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №857/2014г. на СНС. Подсъдими по делото са С. И., П. М., Г. Б., П. К., М. Е., И. Д., Г. Г., И. С., Н. С., И. П., З. Т. и И. А.

 

С присъдата по нохд № 857/2014 г. на СНС съдът е признал подсъдимите за невиновни и ги оправдава по повдигнатите им обвинения, както следва:

 

- С. И. – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 1, пр. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;

 

- П. М. – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;

 

- Г. Б. – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК;

 

- П. К. – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;

 

- М. Е. – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;

 

- И. Д. – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;

 

- Г.Г. – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;

 

- И. С. – по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 4, вр. ал. 2, вр. ал. 2 от НК; по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК;

 

- Н. С. – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;

 

- И. П. – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;

 

-З. Т. – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК;

 

- И. А. – по обвинението за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 2, алт. 2 от НК.