3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №330/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Н. Б. и В. П. по н.о.х.д. №1583/2016г. на СНС.

 

С Присъда от 05.09.2017 г. по нохд № 1583/2016 г. на СНС съдът признава:

 

- В. П. – за виновен за извършено престъпление по чл. 213а ал. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК и за което му е наложено наказание две години "лишаване от свобода" което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от пет години и глоба в размер на 3000 лв.

 

- Н. Б. – за виновен за извършено престъпление по чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и за което му е наложено наказание шест месеца "лишаване от свобода" което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години.