1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. № 301/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Б. Т., Н. М., М. Г., Х. Н. и по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №2723/2016г. на СНС.

 

С Присъда от 10.07.2017 г. по нохд № 2723/2016 г. на СНС съдът признава:

 

- Х. Н. – за виновен за извършено престъпление по чл. 242 ал. 2 пр. 1 вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 НК и за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода", което да се изтърпи при първоначален „общ“ режим и глоба в размер на 50 000 лв.

 

- Б. Т. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК, чл. 354а ал. 2 изр. 1 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 изр. 1 пр. 5 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК.

 

- Н. М. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 242 ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК.

 

- М. Г. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 354а ал. 2 изр. 1 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 изр. 1 пр. 5 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК.