2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №7/2018г. образувано по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №770/2014г. на СНС. Подсъдими по делото са Марио Николов, Марияна Николова, Радмил Петров, Иван Иванов, Петя Хаджииванова, Анна Шаркова, Лазарина Георгиева и Валентин Ангелов.