3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №43/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите М. А., И. С., Т. Г., С. Д., С. Г., Т. В., С. Б., А. Н., А. Я., Г. Г., И. Д., Т. Т., А. К. и по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №1306/2013г. на СНС.

 

С присъдата по нохд № 1306/2013 г. на СНС съдът признава:

 

- С. Б. - за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание седем години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

С. Б. е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 1 пр. 1 НК.

 

- И. С. - за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

- М. А. - за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

- С. Г. - за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

- Т. Г. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – седем години "лишаване от свобода". На осн. чл. 24 НК така определеното общо най-тежко наказание е увеличено с три години лишаване от свобода. Така определеното увеличено общо най-тежко наказание да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

- А. К. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131 ал. 1 т.8 пр.2 вр. чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години.

 

- А. Н. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 354а ал. 3 т. 1 НК; чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК; чл. 339 ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – пет години "лишаване от свобода", към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер на двадесет хиляди лева.

А. Н. е оправдан по едно от повдигнатите му обвинения за престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК.

 

- С. Д. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл.199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от свобода". На осн. чл. 24 НК така определеното общо най-тежко наказание е увеличено с три години лишаване от свобода. Така определеното увеличено общо най-тежко наказание да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Към общото най-тежко наказание се присъединява наказанието „глоба“ в размер на три хиляди лева.

 

- И. Д. - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения.

 

- Г. Г. - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения.

 

- Т. Т. - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения.

 

- Т. В. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Към общото най-тежко наказание е присъединено наказанието „глоба“ в размер на двадесет хиляди лева.

 

- А. Я. - за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание две години "лишаване от свобода", като изпълнението е отложено на ос. чл. 66 ал. 1 НК за срок от четири години. Към наказанието е присъединено наказанието „глоба“ в размер на пет хиляди лева.

А. Я. е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК).