2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №210/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Златко Иванов, Иван Иванов, Марияна Иванова, Николинка Младенова, Симеон Иванов, Елисавета Горанова, ГинаИванова, Даринка Русенова, Златко Стоянов и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №1134/2014г. на СНС.