4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. № 1/2018г. образувано по Частен протест на Специализирана прокуратура  по дело №3643/2016г. на СНС. Подсъдим по делото К. Г.

 

С Присъда от 30.10.2017 г. по нохд № 3643/2016 г. на СНС, съдът признава:

 

- К. Г. - за невиновен за извършено престъпление по чл. 216, ал.1 врчл. 20, ал. 2 от НК.

На осн. чл.190, ал.1 от НПК разноските по делото, касаещи обвинението на К. Г. следва да останат за сметка на държавата.