3-ти въззивен състав, зала № 4 АСпНС

в.н.о.х.д. №156/2016г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите К. Я., Г. Д., Ц. И., В. Б., Н. С., К. К., Н. Н. и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №126/2014г. на СНС.

 

С присъдата по нохд № 126/2014 г. на СНС подсъдимите са признати за виновни, както следва:

 

- В. Б. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание девет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор от закрит тип.

 

- Н. С. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК); по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – седем години "лишаване от свобода", което да се изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, към общото наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева.

 

- Ц. И. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК); по чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2 и т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – осем години "лишаване от свобода", което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор от закрит тип; към общото наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева.

 

- К. Я. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК); по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК, за които й е определено едно общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от свобода" при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип; към общото наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на четиридесет хиляди лева.

 

- Г. Д. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

 

- К. К. е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК).

 

- Н. Н. е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (групата е създадена извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 от НК), по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 5, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.