4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №316/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите О. П., И. Т., Г. С. и Г. С. по н.о.х.д. №1316/2016г. на СНС.

 

С Присъда от 20.06.2017 г. по нохд № 1316/2016 г. на СНС съдът признава:

 

- Г. С. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 213а ал. 1 НК и чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.

 

- Г. С. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 242 ал. 2 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. ал. 1 НК.

 

- О. П. – за виновен за извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 НК за което му е наложено наказание две години "лишаване от свобода", което е отложено на осн. чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години.

О. П. е признат за невиновен и оправдаван за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 354а ал. 3 т. 1 НК.

 

- И. Т. – за виновен за извършени престъпления по чл. 213а ал. 2 т. 4 вр. ал. 1 и чл. 293 ал 1 НК за което му е наложено едно общо най-тежко наказанеи наказание две години "лишаване от свобода", което е отложено на осн. чл. 66 ал. 1 НК за срок от три години. Към наказанието лишаване от свобода е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 3000 лева.

И. Т. е признат за невиновен и оправдаван за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.