3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №296/2017г. образувано по протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. № 1896/2014г. на СНС. Подсъдими по делото Х. Х. и И. С. .

 

С Присъда 06.06.2017 г. по нохд № 1896/2014 г. на СНС съдът признава:

 

- Х. Х. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 142 ал. 3 т. 1 пр. 2, т.2 и т. 5 вр. ал. 2 т. 1, т, 2 и т. 7 пр. 1 вр. с ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 29 ал. 1 б.А от НК, чл. 214 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 и т.2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр.1 т.4, т.6 ал. 3 т.2 и т.7 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 26ал. 1 вр. чл. 29 ал. 1 б.А от НК.

 

- И. С. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 142 ал. 3 т. 1 пр. 2, т.2 и т. 5 вр. ал. 2 т. 1, т, 2 и т. 7 пр. 1 вр. с ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, чл. 214 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 и т.2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр.1 т.4, т.6 ал. 3 т.2 и т.7 вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.