3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №122/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите И. К., В. В. и Н. С. по н.о.х.д. № 1495/2016г. на СНС.

 

С присъдата по нохд № 1495/2016 г. на СНС съдът признава:

 

- И. К. – за виновен за извършени престъпления по чл. 282 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които му е определено наказание три години "лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, както и „лишаване от право да заема длъжност в държавен орган или държавно учреждение“ за срок от пет години.

И. К. е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 6 от НК.

 

- В. В. - за виновен за извършени престъпления по чл. 282 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които му е определено наказание"лишаване от свобода" за срок от две години и шест месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, както и „лишаване от право да заема длъжност в държавен орган или държавно учреждение“ за срок от четири години и шест месеца.

В. В. е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 6 от НК.

 

- Н. С. е оправдан по повдигнатите му обвинения за престъпления по чл. 321 ал. 6 от НК и чл. 282 ал. 1. Вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 от НК.