1-ви въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №390/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите А. В. и Б. А. по дело №371/2017г. на СНС.

 

С Присъда от 29.09.2017 г. по нохд № 371/2017 г. на СНС съдът признава:

 

- Б. А. – за виновен за извършени престъпления по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е наложено наказание две години "лишаване от свобода“, отложено за срок от три години и наказание глоба в размер на 4000 лв.

 

- А. В. – за виновен за извършени престъпления по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е наложено наказание две години "лишаване от свобода“, отложено за срок от три години и наказание глоба в размер на 4000 лв.