3-ти въззивен състав, зала № 4 АСпНС

в.н.о.х.д. №43/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Милен Алексиев, Ивайло Стойнов, Тихомир Георгиев, Сокол Димитров, Стефан Гевгелийски, Теодор Велков, Стефан Бонев, Андрей Начев, Анатолий Янакиев, Георги Гълъбов, Иво Дионисиев, Томи Томов, Александър Кукурин и по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №1306/2013г. на СпНС.