2-ри въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №210/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите З. И., И. И., М. И., Н. М., С. И., Е. Г., Г. И., Д. Р., З. С. и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №1134/2014г. на СНС.

 

С Присъда № 33 от 15.11.2016 г. по нохд № 1134/2014 г. на СНС съдът признава:

 

-   Д. Р. – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за които й е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева.

 

-   И. И. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева.

 

-   Н. М. – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които й е определено едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от четири години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева.

 

-   С. И. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК и чл. 339 ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на петнадесет хиляди лева.

 

-   Г. И. – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т.2 вр. ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК, за които й е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години.

 

-   З. И. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е наложено наказание – две години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години.

Подсъдимият З. И. е признат за невинен и оправдан за извършено престъпление по чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК.

 

-   М. И. – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т.2 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които й е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на пет хиляди лева.

Подсъдимата М. И. е призната за невиновна и оправдана за извършено престъпление по чл. 253 ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК.

 

-   Е. Г. – за виновна за извършени престъпления по чл. 253 ал. 1 пр. 1 НК, за което й е наложено наказание – три месеца "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от две години.

 

- З. С. – за невинен и оправдан за извършено престъпление по чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК.