3-ти въззивен състав, зала № 4 АСпНС

в.н.о.х.д. №156/2016г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Катерина Янева, Георги Димитров, Цветомир Иванов, Виктор Боцев, Николай Симеонов, Красимир Кръстев, Николай Ников и частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №126/2014г. на СпНС.