3-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №277/2017г. образувано по въззивни жалби на подсъдимите Ч. О., Н. Н., Н. Ч., К. С., И. Т. и по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №1126/2015г. на СНС.

 

С Присъда от 16.05.2017 г. по нохд № 1126/2016 г. на СНС съдът признава:

 

- Н. Ч. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК, чл. 215 ал. 2 т. 1 вр. чл. 215 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.

 

- К. С. - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 354а ал. 3 т. 1 НК, чл. 215 ал. 2 т. 1 и т. 4 вр. чл. 215 ал. 1 вр. чл. 28 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.

 

Н. Н. – за виновен за извършено престъпление по чл. 339 ал. 1 НК, за което му е наложено наказание – три години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години.

Н. Н. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.

 

Ч. О. - за виновен за извършено престъпление по чл. 215 ал. 1 НК, за което му е наложено наказание – пет години "лишаване от свобода", което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим в затвор.

Ч. О. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 195 ал. 1 т. 2 и т. 9 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.

 

- И. Т. - за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 195 ал. 1 т. 2 и т. 9 вр. 194 ал. 1 вр. 20 ал. 2 НК.