4-ти въззивен състав, зала № 4 АСНС

в.н.о.х.д. №229/2017г. образувано по въззивна жалба на подсъдимия И. З. и по частен протест на Специализирана прокуратура по н.о.х.д. №3421/2016г. на СНС.

 

С присъда от 05.06.2017 г. по нохд № 3421/2016 г. на СНС, съдът признава:

 

- Иван Захариев - за виновен за извършено престъпление, поради което и на основание чл.  108а, ал.4, вр. ал.1, вр. чл.54  от НК го осъжда на четири  години  лишаване от свобода. 

На основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС постановява така   наложеното наказание да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.