2018 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Уважаеми потребители, 

 

С Решение на Висшия съдебен съвет (Протокол № 28 от заседание на комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 г.) и в изпълнение на разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ се преустановява, считано от 05.11.2017 г., публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания "лишаване от свобода" и се правят препоръки за механизъм по изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.

 

Закон за съдебната власт (в сила от 05.11.2017 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2017 г.) - чл. 64.

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 42/19.12.2018г.

РЕШЕНИЕ № 25/18.12.2018г.
РЕШЕНИЕ № 49/15.11.2018г.

РЕШЕНИЕ № 43/12.10.2018г.

РЕШЕНИЕ № 36/01.10.2018г. 

РЕШЕНИЕ № 37/19.09.2018г.

РЕШЕНИЕ № 29/17.09.2018г.

РЕШЕНИЕ № 22/22.08.2018г.

РЕШЕНИЕ № 23/21.06.2018г.

РЕШЕНИЕ № 20/18.06.2018г.

РЕШЕНИЕ № 16/18.07.2018г.

РЕШЕНИЕ № 28/13.07.2018г.

П Р О Т О К О Л Н О Р Е Ш Е Н И Е № 31 / 11.07.2018г.

РЕШЕНИЕ № 15/11.07.2018г.

РЕШЕНИЕ № 26/19.06.2018г.

РЕШЕНИЕ № 18/19.06.2018г.

РЕШЕНИЕ № 29/15.05.2018г.

РЕШЕНИЕ № 17/31.05.2018г.

РЕШЕНИЕ № 9/28.05.2018г.

РЕШЕНИЕ № 14/23.05.2018г.

РЕШЕНИЕ № 13/30.04.2018г.

РЕШЕНИЕ № 11/20.04.2018г.

РЕШЕНИЕ № 8/23.03.2018г.

РЕШЕНИЕ № 35/20.03.2018г.

РЕШЕНИЕ № 10/12.03.2018г.

РЕШЕНИЕ № 7/12.03.2018г.

РЕШЕНИЕ № 6/06.03.2018г.

РЕШЕНИЕ № 5/19.02.2018г.

РЕШЕНИЕ № 2/19.02.2018г.

РЕШЕНИЕ № 1/14.02.2018г.

РЕШЕНИЕ № 26/02.02.2018г.