2017 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Уважаеми потребители, 

 

С Решение на Висшия съдебен съвет (Протокол № 28 от заседание на комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 г.) и в изпълнение на разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ се преустановява, считано от 05.11.2017 г., публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания "лишаване от свобода" и се правят препоръки за механизъм по изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.

 

Закон за съдебната власт (в сила от 05.11.2017 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2017 г.) - чл. 64.

 

 

РЕШЕНИЕ № 33/18.12.2017г.

РЕШЕНИЕ № 34/28.12.2017г.

РЕШЕНИЕ № 25/20.12.2017г.

РЕШЕНИЕ № 28/07.12.2017г.

РЕШЕНИЕ № 27/26.10.2017г.

РЕШЕНИЕ № 24/03.08.2017г.

РЕШЕНИЕ № 16/31.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № 34/21.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № 20/21.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № 11/17.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № 9/03.07.2017г.

РЕШЕНИЕ № 19/14.06.2017г.

РЕШЕНИЕ № 17/13.06.2017г.

РЕШЕНИЕ № 21/06.06.2017г.

РЕШЕНИЕ № 18/29.05.2017г.

РЕШЕНИЕ № 8/03.05.2017г.

РЕШЕНИЕ № 10/11.04.2017г.

РЕШЕНИЕ № 12/05.04.2017г.

РЕШЕНИЕ № 13/30.03.2017г.

РЕШЕНИЕ № 3/07.03.2017г.

РЕШЕНИЕ № 28/20.02.2017г.

РЕШЕНИЕ № 7/21.02.2017г.

РЕШЕНИЕ № 6/13.02.2017г.

РЕШЕНИЕ № 1/23.01.2017г.

РЕШЕНИЕ № 4/18.01.2017г.

РЕШЕНИЕ № 33/18.01.2017г.

РЕШЕНИЕ № 32/16.01.2017г.