2018 г.

10.11.2017 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Уважаеми потребители, 

 

С Решение на Висшия съдебен съвет (Протокол № 28 от заседание на комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" към Пленума на ВСС, проведено на 01.11.2017 г.) и в изпълнение на разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ се преустановява, считано от 05.11.2017 г., публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания "лишаване от свобода" и се правят препоръки за механизъм по изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ.

 

Закон за съдебната власт (в сила от 05.11.2017 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2017 г.) - чл. 64.

 

П Р И С Ъ Д А № 9 / 03.12.2018г.

М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 9 / 03.12.2018г.

П Р И С Ъ Д А № 8 / 28.11.2018г.

П Р И С Ъ Д А № 7 / 03.10.2018г.

М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 7 / 03.10.2018г.

П Р И С Ъ Д А № 6 / 14.05.2018г.

М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 6 / 14.05.2018г.

П Р И С Ъ Д А № 5 / 11.05.2018г.

П Р И С Ъ Д А № 4 / 30.04.2018г. 

М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 4 / 30.04.2018г.

П Р И С Ъ Д А № 3 / 13.04.2018г.

М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 3 / 13.04.2018г.

П Р И С Ъ Д А № 2 / 16.03.2018г.

М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 2 /16.03.2018г.

П Р И С Ъ Д А № 1 / 14.02.2018г.

М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 1 / 14.02.2018г.