2013 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1 / 18.01.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2 / 14.01.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 3 / 30.01.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 4 / 04.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 5 / 04.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 6 / 04.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7 / 11.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8 / 12.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 9 / 14.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 10 / 18.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 11 / 19.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 12 / 21.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 13 / 27.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 14 / 27.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 15 / 28.02.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 16 / 04.03.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 17 / 04.03.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 18 / 07.03.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 19 / 12.03.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 20 / 19.03.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 21 / 25.03.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 22 / 28.03.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 23 / 02.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 24 / 03.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 25 / 03.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 26 / 09.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 27 / 09.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 28 / 16.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 29 / 25.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 30 / 26.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 31 / 29.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 32 / 29.04.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 33 / 09.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 34 / 21.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 35 / 20.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 36 / 20.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 37 / 22.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 38 / 23.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 39 / 23.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 40 / 30.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 41 / 03.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 42 / 03.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 43 / 04.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 44 / 30.05.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 45 / 06.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 46 / 10.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 47 / 07.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 48 / 14.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 49 / 18.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 50 / 18.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 51 / 19.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 52 / 26.06.2013г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 54 / 27.06.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 55 / 08.07.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 56 / 08.07.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 57 / 09.07.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 58 / 11.07.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 59 / 19.07.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60 / 19.07.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 61 / 22.07.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 62 / 26.07.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 63 / 02.08.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 64 / 05.08.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 65 / 06.08.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 66 / 12.08.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 67 / 22.08.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 68 / 30.08.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 69 / 11.09.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 70 / 11.09.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 71 / 12.09.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 72 / 19.09.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 73 / 23.09.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 74 / 25.09.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 75 / 02.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 76 / 10.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 77 / 14.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 78 / 15.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 79 / 17.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 80 / 18.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 81 / 21.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 82 / 23.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 83 / 25.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 84 / 31.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 85 / 31.10.2013г. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 86 / 31.10.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 87 / 01.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 88 / 01.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 89 / 07.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 90 / 11.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 91 / 11.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 92 / 13.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 93 / 19.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 94 / 22.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 95 / 28.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 96 / 02.12.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 97 / 05.12.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 98 / 06.12.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 99 / 13.12.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 100 / 16.12.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 101 / 18.12.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 102 / 17.11.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 103 / 19.12.2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 104 / 20.12.2013г.